Informácie: 045 2901260 (1)

Energetikov 1, 969 01 Banská Štiavnica

MDDR. MUDr. Lucia Kminiaková, zubný lekár

Postavenie zubného

lekárstva

v kontexte medicíny

Vzájomné porovnávanie  všeobecnej medicíny a stomatológie je staré od čias rozdelenia štúdia týchto odborov na lekárskych fakultách. Štúdium medicíny a samotná zdravotnícka prax sú krásnym poslaním nezávisle od toho, ktorý odbor lekár vykonáva. Stomatológia alebo zubné lekárstvo (termín, ktorý sa v poslednej dobe častejšie používa vďaka Európskej únii) je neoddeliteľným odborom medicíny a vo svojej širokej koncepcii sa s viacerými medicínskymi odbormi prelína.

Viac na: Postavenie zubného lekára

Celú koncepciu najdete tu:  Koncepcia

Zákon č. 576/2004 Z. z. - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zdroj: www.zakonypreludi.sk