Informácie: 045 2901260 (1)

Energetikov 1, 969 01 Banská Štiavnica

MUDr. Eduard Gemza, Tegmen, s.r.o. – privátna psychiatrická ambulancia

                                                    Oznam pacientom:                                                                  

  Aktuálny cenník výkonov hradených pacientom je podmienený tým, že   

zdravotná poisťovňa Dôvera s našou ambulanciou neuzavrela zmluvu

    o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a Všeobecná zdravotná poisťovňa   

neuzavrela zmluvu na poskytovanie psychoterapeutickej starostlivosti. 

              Prednostná intervencia a zmena termínu hradené                   

                                        PREZENTÁCIA                                              

     podporná psychoterapia, dynamická psychoterapia - európsky certifikát,    

   komplexná edukácia, poradenstvo pre príbuzných - nie sú hradené   

zo zdravotného poistenia, len na vlastnú žiadosť a na priamu úhradu.

                                                                                                                    CENNÍK         
              Názov           
            Podrobnejší popis        
   Cena 
kód 01 - prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie
celkové vyšetrenie, anamnéza, preštudovanie dokumentácie, pre poistencov ZP Dôvera, pre poistencov VšZP na vlastnú žiadosť
25.00 €
kód 02 - kontrolné psychiatrické vyšetrenie(plánované)
zhodnotenie stavu, špecifikácia diagnózy, event. plánovanie farmakoterapie, informácie, predpis liekov, pre poistencov ZP Dôvera 
10.00 €
kód 03 - kontrolné psychiatrické vyšetrenie(neplánované)
zhodnotenie stavu, špecifikácia diagnózy, event. plánovanie farmakoterapie, informácie, predpis liekov mimo objednania, pre poistencov ZP Dôvera
20.00 €
kód 04 - kontrolné psychiatrické vyšetrenie(neplánované)
zhodnotenie stavu, špecifikácia diagnózy, event. plánovanie farmakoterapie, informácie, predpis liekov mimo objednania, pre poistencov VšZP na vlastnú žiadosť
10,00 €
kód 05 - individuálna dynamicky orientovaná psychoterapia(1 sedenie)
anamnéza z hľadiska dynamickej terapie, diagnostika, abreakcia, prehlbovanie náhľadu, pre poistencov ZP Dôvera a VšZP na vlastnú žiadosť
20,00 €
kód 06 - krízová psychoterapeutická intervencia
zvládanie akútnych stavov záťaže, pre poistencov ZP Dôvera
20,00 €
kód 07 - psychoterapia - podporná, relaxačná, edukácia(1 sedenie) 
podpora, abreakcia, edukácia psychických porúch, pre poistencov ZP Dôvera 
15.00 €
kód 08 - psychoterapia - podporná, relaxačná, edukácia(1 sedenie)
podpora, abreakcia, edukácia psychických porúch, pre poistencov VšZP na vlastnú žiadosť 
10,00 €
kód 09 - rodinná PST, anamnéza, edukácia, sociálne podpora(1 sedenie)
zisťovanie anamnézy, informácie ohľadne diagnózy, liečby, edukácia, sociálne opatrenia, sociálna podpora, riešenie v súčinnosti s rodinou klienta, pre poistencov ZP Dôvera
20.00 €
kód 10 - rodinná PST, anamnéza, edukácia, sociálne podpora(1 sedenie)
zisťovanie anamnézy, informácie ohľadne diagnózy, liečby, edukácia, sociálne opatrenia, sociálna podpora, riešenie v súčinnosti s rodinou klienta, pre poistencov VšZP na vlastnú žiadosť
10,00 €
kód 11 - návšteva doma na vlastnú žiadosť
návšteva v domácom prostredí na vlastnú žiadosť pre poistencov všetkých ZP
30.00 €
kód 12 - vyšetrenie pre administratívne účely na žiadosť pacienta
psychiatrické vyšetrenie pre vlastnú potrebu pre administratívne účely (prvé), pre poistencov všetkých ZP
20,00 €
kód 13 - vyšetrenie pre administratívne účely na žiadosť pacienta
psychiatrické vyšetrenie pre vlastnú potrebu pre administratívne účely (opakované), pre poistencov všetkých ZP
10,00 €
kód 14 - vyšetrenie na posúdenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo
psychiatrické vyšetrenie na posúdenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo, okrem krvných testov pre poistencov všetkých ZP
70,00 €
kód 15 - vyšetrenie na posúdenie spôsobilosti držať zbraň
psychiatrické vyšetrenie na posúdenie spôsobilosti držať zbraň, pre poistencov všetkých ZP
50,00 €
kód 16 - vyšetrenie na vlastnú žiadosť, ktoré nemá liečebný účel
štandardné psychiatrické vyšetrenie pre vlastnú potrebu, pre poistencov všetkých ZP
30.00 €