Informácie: 045 2901260 (1)

Energetikov 1, 969 01 Banská Štiavnica

MUDr. Martina Brosková - MB FEMINA, s.r.o., gynekologicko - pôrodnícka ambulancia

Koncepcia zdravotnej tarostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto koncepciu:

Celú koncepciu najdete tu:  Koncepcia

Zákon č. 576/2004 Z. z. - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zdroj: www.zakonypreludi.sk