Informácie: 045 2901260 (1)

Energetikov 1, 969 01 Banská Štiavnica

MUDr. Diana Berlanská - PRAKTIKLEK, s.r.o., všeobecný lekár 

Ordinačné hodiny

Pondelok 7:00 - 12:00

12:30 - 15:00

Utorok 7:00 - 12:00

12:30 - 17:00

od 14:00 do 17:00 vyhradené

pre zamestnaných

Streda 7:00 - 12:00

12:30 - 15:00

Štvrtok

7:00 - 12:00 12:30 - administratíva

Piatok

7:00 - 13:30  

   Koncepcia zdravotnej tarostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto koncepciu:

Celú koncepciu najdete tu:  Koncepcia

Zákon č. 576/2004 Z. z. - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zdroj: www.zakonypreludi.sk

Na vyšetrenie u odborného lekára je potrebné odporučenie od všeobecného lekára

Platnosť od 1. apríla 2013

Predmetná povinnosť je stanovená novelou zákona č. 576/2004 Z. z., ktorou sa špecializovaná ambulantná starostlivosť poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára.

Odporúčanie  na vyšetrenie  k  špecialistovi  sa  nevyžaduje:                              

- Na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore               

  • gynekológia

  • stomatológia

  • psychiatria

  • dermatovenerológia (kožné)

  • oftalmológia (očné), ak ide o predpísanie okuliarov

  • na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré  následne určí lekár špecialista (kontrolné vyšetrenie)

  • v prípade dispenzarizácie u špecialistu

  • do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť

  • v prípade poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená z verejného zdravotného poistenia

Viac na: ,,právny predpis"