Informácie: 045 2901260 (1)

Energetikov 1, 969 01 Banská Štiavnica

MUDr. Marián Cvejkuš - urológ

Zákon č. 576/2004 Z. z. - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zdroj: www.zakonypreludi.sk