Výživová poradkyňa

kontakt: 0905 615 538

Mgr. Iveta Zimmermannová

Poradkyňa

Prevádzkové hodiny

V tomto čase som vám k dispozícii

Pondelok až Piatok 9:00-13:00

V čase od 13:00 poskytujem starostlivosť objednaným klientom.

Moje služby

V štúdiu výživového poradenstva Bona Nutricia vás naučím, ako skvalitniť svoj život správnou životosprávou a kvalitným jedlom. Plán, ktorý odo mňa dostanete bude vypracovaný na mieru, špeciálne pre vás, na základe analýzy vášho tela a vyplneného rozsiahleho dotazníka. Kompletné informácie o službách, ktoré ponúkam nájdete na webstránkach https://www.bonanutricia.sk

Kontakt na poradkyňu

0905 615 538

Energetikov 1, 969 01 Banská Štiavnica (sídlisko Drieňová)