Informácie: 045 2901260 (1)

Energetikov 1, 969 01 Banská Štiavnica

MUDr. Ildikó Paálová - Alergo, s.r.o., imunológ a alergológ


Ako prirodzene s Imunitou

Ako je to – podľa Vašich skúseností – s počtom pacientov vyhľadávajúcich imunologické vyšetrenie? Je tento počet v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vyšší alebo nižší? (Ak vyšší/nižší, tak prečo?)

Počet z roka na rok narastá. Je to dané predovšetkým stále sa zvyšujúcimi nárokmi života v civilizovanej spoločnosti, kde nie všetky výdobytky doby pôsobia priaznivo na imunitný systém.

Viac na:  Imunita